Samodzielny pomiar ciśnienia krwi
Podstawowe wskazówki dotyczące prawidłowego użytkowania ciśnieniomierzy:

 

 • pomiar ciśnienia tętniczego w domu nie zastąpi leczenia i okresowych badań lekarskich; pomiary ciśnienia tętniczego w warunkach domowych powinny być prowadzone przez dłuższy okres czasu; na podstawi ich wyników lekarz może w porę rozpoznać nadciśnienie i określić optymalny sposób leczenia,

 • należy mieć świadomość, że nawet niewielkie zmiany czynników zewnętrznych lub wewnętrznych (np. głębokie oddychanie, korzystanie z używek, mówienie, stan pobudzenia, czynniki klimatyczne) prowadzą do wahań ciśnienia tętniczego,

 • pomiary należy wykonywać regularnie rano i wieczorem o tej samej godzinie, ponieważ ciśnienie tętnicze zmienia się w ciągu dnia,

 • podczas wykonywania pomiaru nie wolno poruszać się ani rozmawiać,

 • pomiar powinien być wykonywany zawsze na tym samym ramieniu; podczas mierzenia ciśnienia należy utrzymywać nadgarstek bez ruchu na wysokości serca (pomiar ciśnieniomierzem nadgarstkowym); za wysokie lub za niskie usytuowanie nadgarstka prowadzi do uzyskania błędnych wyników pomiarów,

 • w pomiarze ciśnienia ciśnieniomierzem naramiennym należy zawsze zakładać mankiet na odsłonięte ramię powyżej zgięcia łokciowego; należy również zwrócić uwagę aby podwinięte elementy ubrania nie hamowały przepływu krwi; przedramię powinno luźno spoczywać na stałym podłożu,

 • pomiędzy dwoma następującymi po sobie pomiarami należy zachować przerwę na odprężenie się, w przeciwnym razie mierzone wartości mogą być błędne.Ciśnienie zależne jest od wielu czynników:

 1. arytmia - może powodować błąd wskazań (najczęściej zaniżanie),

 2. stan psychofizyczny mierzącego,

 3. czynnik zewnętrzny np. pomiar w warunkach szpitalnych może mieć wyższą wartość o 25-30, a nawet 50mmHg.


Pomiar ciśnienia tętniczego ciśnieniomierzem naramiennym:

 1. pomiar należy wykonać na odsłoniętym ramieniu,

 2. w przypadku mankietu z klamrą należy przewlec jego koniec przez metalową klamrę, tak aby powstała pętla; zapięcie rzepowe powinno spoczywać na zewnątrz; mankiet powinien spoczywać na ramieniu tak, by przewód znajdował się na środku zgięcia łokciowego i był zwrócony w kierunku dłoni (postępowanie jest identyczne w przypadku mankietu bez metalowej klamry),

 3. istotne jest by ew. oznakowanie na mankiecie znajdowało się na środku zgięcia łokciowego bezpośrednio nad tętnicą, zaś dolna krawędź mankietu była oddalona o około 2,5 cm od zgięcia łokciowego,

 4. mankiet powinien przylegać ściśle, ale nie bardzo mocno, między mankietem a ramieniem powinny się zmieścić 1 palec,

 5. po założeniu mankietu należy włożyć łącznik mankietu (rurkę) do odpowiedniego gniazda znajdującego się z boku aparatu,

 6. zaleca się pomiar ciśnienia tętniczego w pozycji siedzącej; należy oprzeć swobodnie ramię z dłonią odwróconą ku górze opartą na stałym podłożu, a następnie zwrócić uwagę by mankiet znajdował się na wysokości serca,

 7. ważne jest, aby aparat włączyć dopiero po założeniu rękawa, w przeciwnym razie może ulec on uszkodzeniu na skutek zbyt wysokiego ciśnienia,

 8. ważne jest by podczas całej czynności pomiaru nie wykonywać żadnych ruchów i nie rozmawiać,


Pomiar ciśnienia tętniczego ciśnieniomierzem nadgarstkowym:

 1. pomiar należy wykonywać na nadgarstku, na którym stwierdza się wyższe ciśnienie tętnicze; przed założeniem aparatu mierzącego należy zdjąć zegarek i biżuterię,

 2. ciśnieniomierz nadgarstkowy zakłada się najczęściej na wewnętrzną stronę nadgarstka; brzeg mankietu powinien znajdować się około 1cm od linii nadgarstka; przy zakładaniu ciśnieniomierza należy odpowiednio mocno docisnąć mankiet tak, by ściśle przylegał do ciała,

 3. zaleca się pomiar ciśnienia tętniczego w pozycji siedzącej; w stanie odprężenia położyć nadgartek na klatce piersiowej na wysokości serca i nie poruszać ramieniem podczas pomiaru,

 4. ważne jest by aparat włączyć dopiero po nałożeniu go na nadgarstek, w przeciwnym razie może ulec uszkodzeniu.Podane powyżej porady mają charakter informacyjny. MEDAN nie jest autorem tego poradnika, który stanowi kompilację informacji dostarczonych przez producentów ciśnieniomierzy. Poradnik zawiera jedynie ogólne wskazówki dotyczące użytkowania aparatów do mierzenia ciśnienia. W celu zasięgnięcia dokładnych informacji należy skonsultować się z lekarzem.

 

Zadzwoń do nas!

58 622 35 70, 504 203 413

Napisz do nas!

sklep@medan.gdynia.pl

Newsletter

Twój koszyk: 0,00